Rock of klassiek?

TODM22_Theater Muto_Het Kortste Concert
© Kris Rogiers

Het gordijn opent, de koorddanseres beweegt gracieus. De leeuwentemmer… temt. En Gabriëla speelt voor jou een rocksong of een klassiek nummer.

Gabriëla is… een...! Maar… sst… laat dit nu net de verrassing zijn!